#1
Phần thưởng và cách nhận 1 số code (có update)
Mã:fb0004. Cách nhận:sự kiện new sever (code trùng sv1)
E0D1168E-35EC-4A35-9DCE-B3C52824E7AC.jpeg
Mã:fb0005. Cách nhận chia sẻ livestream Lucy qua gmail
A9DD04DC-0688-4D98-B730-50F0BABA92D2.jpeg
Mã:fb0006. Chia sẻ livestream jennie
54243BBC-3455-47AA-846F-5D4DDF6C06E6.jpeg
Mã:fb0001, fb0002, fb00010 sự kiện event đầu game.
Mã:fb0003 sự kiện treo avatar
Mã:fb00011 event group hàng ngày
2AF8386D-474D-47A5-A7CB-DE856E801BB5.jpeg
-,-,-
AE chú ý mỗi một nhân vật chỉ được sử dụng một mã code một lần 😌😌
 
Last edited:
#11
Phần thưởng và cách nhận 1 số code (có update)
Mã:fb0004. Cách nhận:sự kiện new sever (code trùng sv1)
View attachment 12
Mã:fb0005. Cách nhận chia sẻ livestream Lucy qua gmail
View attachment 13
Mã:fb0006. Chia sẻ livestream jennie
View attachment 14
Mã:fb0001, fb0002, fb00010 sự kiện event đầu game.
Mã:fb0003 sự kiện treo avatar
Mã:fb00011 event group hàng ngày
View attachment 15
-,-,-
AE chú ý mỗi một nhân vật chỉ được sử dụng một mã code một lần 😌😌
ad ơi cho hỏi mấy cái link stream ở đâu vậy
 
Top