frozendiamond

Active member
Staff member
Chữ Ký Động
Administrative
Siêu Tân Tinh
Moderating
Cộng Tác Viên
#1
Chào các Thuyền Trưởng, Nami xin thông báo cập nhật hoạt động Phản Hồi Siêu Lớn.
HOẠT ĐỘNG 1: PHẢN HỒI SIÊU LỚN
HOẠT ĐỘNG 2: LỄ BAO NẠP THẺ THỜI HẠN-ĐỢT 3

Thông tin chi tiết về từng hoạt động mời các thuyền trưởng xem tại : Đây
 
Top